TREATMENT ROOM
สัมผัสความผ่อนคลาย
ด้วยบริการ SPA ระดับ Premium

ชีวิตของคุณเป็นศิลปะ
VARIN'S WELLNESS LIVING

JAPANESE ONSEN
วิถีการดำรงชีวิตแบบเซนที่เน้นการใช้สมาธิ และธรรมชาติ
เข้ามาเป็นส่วนสำคัญในการดูแลคุณ
TREATMENT ROOM
สัมผัสความผ่อนคลาย
ด้วยบริการ SPA ระดับ Premium
ชีวิตของคุณเป็นศิลปะ
VARIN'S WELLNESS LIVING
JAPANESE ONSEN
วิถีการดำรงชีวิตแบบเซนที่เน้น
การใช้สมาธิ และ ธรรมชาติ
เข้ามาเป็นส่วนสำคัญในการดูแลคุณ

VARIN WELLNESS

หากคุณกำลังมองหาสถานที่พักผ่อน ที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจหรือการเข้าพักเพื่อสุขภาพที่คุณสามารถพักผ่อนเรียนรู้และปรับเปลี่ยนตนเอง
ให้เป็นวิถีชีวิตแบบองค์รวมศูนย์สุขภาพ Varin มอบสิ่งที่คัดสรรมาอย่างพิถีพิถัน ในการนำเสนอการบริการสุขภาพในระดับต่างๆ ให้กับคนพิเศษเฉพาะคุณ

ตลอดการเข้ารับบริการของคุณ คุณจะค้นพบวิธีที่จะทำให้ชีวิตมีสุขภาพดีขึ้น และหลักของโภชนาการสามารถส่งเสริมสุขภาพของคุณเพื่อยกระดับ
ความเป็นอยู่ชีวิตในชีวิตประจำวันด้วยศักยภาพของคุณเอง

รู้สึกถึงพลังกายและอารมณ์ผ่านร่างกายจิตใจและชุดสุขภาพจากผู้เชี่ยวชาญและกลับบ้านด้วยแนวทางปฏิบัติใหม่ๆ ในชีวิต

VARIN WELLNESS

หากคุณกำลังมองหาสถานที่พักผ่อน ที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจหรือการเข้าพักเพื่อสุขภาพที่คุณสามารถพักผ่อนเรียนรู้และปรับเปลี่ยนตนเองให้เป็นวิถีชีวิตแบบองค์รวมศูนย์สุขภาพ Varin มอบสิ่งที่คัดสรรมาอย่างพิถีพิถัน ในการนำเสนอการบริการสุขภาพในระดับต่างๆ ให้กับคนพิเศษเฉพาะคุณ

ตลอดการเข้ารับบริการของคุณ คุณจะค้นพบวิธีที่จะทำให้ชีวิตมีสุขภาพดีขึ้น และหลักของโภชนาการสามารถส่งเสริมสุขภาพของคุณเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ชีวิตในชีวิตประจำวันด้วยศักยภาพของคุณเอง

รู้สึกถึงพลังกายและอารมณ์ผ่านร่างกายจิตใจและชุดสุขภาพจากผู้เชี่ยวชาญและกลับบ้านด้วยแนวทางปฏิบัติใหม่ๆ ในชีวิต

สุขภาพที่ดีย่อมส่งผลต่อ
การดำรงชีวิตและจิตใจ

วาริน เวลเนส ผสมผสานวัฒนธรรมดั้งเดิมที่กลมกลืนกับธรรมชาติ นำวิถีการดำรงชีวิตแบบเซนที่เน้นการใช้สมาธิอยู่กับปัจจุบัน และ ธรรมชาติ เข้ามาเป็นส่วนสำคัญในการดูแลคุณ ไม่ว่าจะเป็นห้องพัก ที่เป็นแบบเรียวกัง อันถือว่าเป็นที่พักสไตล์ญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม และ บ่อสำหรับการแช่น้ำร้อนออนเซน ในขณะเดียวกันเรายังมีการให้ บริการ สปา ด้วยวัตถุดิบชั้นเยี่ยมที่ให้สรรพคุณของสมุนไพรที่ดีที่สุด โดยผู้เข้าใช้บริการจะได้รับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะ ประสบการณ์ และฝีมือเฉพาะทาง
สุขภาพที่ดีย่อมส่งผลต่อ
การดำรงชีวิตและจิตใจ

วาริน เวลเนส ผสมผสานวัฒนธรรมดั้งเดิมที่กลมกลืนกับธรรมชาตินำวิถีการดำรงชีวิตแบบเซนที่เน้นการใช้สมาธิอยู่กับปัจจุบัน และธรรมชาติ เข้ามาเป็นส่วนสำคัญในการดูแลคุณ ไม่ว่าจะเป็นห้องพักที่เป็นแบบเรียวกัง อันถือว่าเป็นที่พักสไตล์ญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม และ บ่อสำหรับการแช่น้ำร้อนออนเซน ในขณะเดียวกันเรายังมีการให้บริการ สปา ด้วยวัตถุดิบชั้นเยี่ยมที่ให้สรรพคุณของสมุนไพรที่ดีที่สุด โดยผู้เข้าใช้บริการจะได้รับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะ ประสบการณ์ และฝีมือเฉพาะทาง นอกจากนั้น เรายังมีการให้บริการ เทคโนโลยีชั้นสูงทางการแพทย์ คอยตรวจ วินิจฉัยสุขภาพเบื้องต้น คอยให้คำแนะนำและให้คำปรึกษา ตลอดจนให้บริการโดย เน้นการดูแล สุขภาพแบบองค์รวมเช่น การให้วิตามิน การทำดีท็อกซ์ ตรวจโลหะในร่างกาย ในความดูแลโดยทีมหมอและพยาบาล และบริการฟิตเนส , ห้อง Golf Simulator , ห้องสควอชและสันทนาการต่างๆ คอยรองรับความต้องการอีกด้วย
สุขภาพที่ดีย่อมส่งผลต่อ
การดำรงชีวิตและจิตใจ

วาริน เวลเนส ผสมผสานวัฒนธรรมดั้งเดิมที่กลมกลืนกับธรรมชาติ นำวิถีการดำรงชีวิตแบบเซนที่เน้นการใช้สมาธิอยู่กับปัจจุบัน และ ธรรมชาติ เข้ามาเป็นส่วนสำคัญในการดูแลคุณ ไม่ว่าจะเป็นห้องพัก ที่เป็นแบบเรียวกัง อันถือว่าเป็นที่พักสไตล์ญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม และ บ่อสำหรับการแช่น้ำร้อนออนเซน ในขณะเดียวกันเรายังมีการให้ บริการ สปา ด้วยวัตถุดิบชั้นเยี่ยมที่ให้สรรพคุณของสมุนไพรที่ดีที่สุด โดยผู้เข้าใช้บริการจะได้รับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะ ประสบการณ์ และฝีมือเฉพาะทาง

GALLERY

GALLERY

LIVING ZONE

Varin Wellness ศูนย์สุขภาพครบวงจรแห่งเดียวและแห่งแรกใน เขาใหญ่ ที่ให้บริการด้านการพักผ่อนควบคู่กับการดูแลสุขภาพ เพื่อฟื้นฟูองค์รวมของชีวิต จุดเด่นของที่ตั้งบนแหล่งโอโซน ทางธรรมชาติ ทำให้การให้บริการในการดูแลสุขภาพของเราเกื้อหนุน ให้เกิดความสมดุลทั้งด้านร่างกายและจิตวิญญาณ เพราะเราเชื่อว่า ร่างกายและจิตวิญญาณจะสามารถสร้างและฟื้นฟูตัวเองได้ดีด้วย ธรรมชาติ เฉกเช่นเดียวกับที่ธรรมชาติสามารถสร้างและดำรงอยู่ได้ ด้วยตัวเอง

สถานที่ของเราจึงถูก ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบลัทธิเซน ในประเทศญี่ปุ่น ที่มุ่งเน้นความเรียบง่ายและดึงความเป็นธรรมชาติ เข้ามาเป็นจุดเด่น เพื่อให้ผู้ที่เข้าพักได้สัมผัสถึงความรู้สึกสบาย ผ่อนคลาย และสดชื่น รวมถึงได้รับความรู้สึกพิเศษหลังจากบริการ ของเรา
LIVING ZONE

Varin Wellness ศูนย์สุขภาพครบวงจรแห่งเดียวและแห่งแรกใน เขาใหญ่ ที่ให้บริการด้านการพักผ่อนควบคู่กับการดูแลสุขภาพ เพื่อฟื้นฟูองค์รวมของชีวิต จุดเด่นของที่ตั้งบนแหล่งโอโซน ทางธรรมชาติ ทำให้การให้บริการในการดูแลสุขภาพของเราเกื้อหนุน ให้เกิดความสมดุลทั้งด้านร่างกายและจิตวิญญาณ เพราะเราเชื่อว่า ร่างกายและจิตวิญญาณจะสามารถสร้างและฟื้นฟูตัวเองได้ดีด้วย ธรรมชาติ เฉกเช่นเดียวกับที่ธรรมชาติสามารถสร้างและดำรงอยู่ได้ ด้วยตัวเอง สถานที่ของเราจึงถูก ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบลัทธิเซน ในประเทศญี่ปุ่น ที่มุ่งเน้นความเรียบง่ายและดึงความเป็นธรรมชาติ เข้ามาเป็นจุดเด่น เพื่อให้ผู้ที่เข้าพักได้สัมผัสถึงความรู้สึกสบาย ผ่อนคลาย และสดชื่น รวมถึงได้รับความรู้สึกพิเศษหลังจากบริการ ของเรา

SERVICES

แช่ออนเซนแบบเอ็กซ์คลูซีฟท่ามกลางแหล่ง โอโซนธรรมชาติที่ทำให้คุณได้สัมผัสถึง ประสบการณ์พิเศษ กับการให้บริการ ระดับพรีเมี่ยม

สำหรับการให้บริการบ่อออนเซน และ การนวดสปา เราใช้ศาสตร์จากวัฒนธรรมดั้งเดิมควบคู่กับหลัก ของธรรมชาติ เพื่อให้การพักผ่อนของคุณได้รับ ความผ่อนคลายที่สมดุล ทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ ด้วยความพิถีพิถันในการออกแบบสถานที่โดย ศิลปินชาวญี่ปุ่น เพื่อให้ได้อารมณ์ความรู้สึก ในการแช่ออนเซนแบบญี่ปุ่นแท้ๆสร้างบรรยากาศ พิเศษที่ทรงคุณค่า สำหรับคุณ

SERVICES

แช่ออนเซนแบบเอ็กซ์คลูซีฟท่ามกลางแหล่ง โอโซนธรรมชาติที่ทำให้คุณได้สัมผัสถึง ประสบการณ์พิเศษ กับการให้บริการ ระดับพรีเมี่ยม

สำหรับการให้บริการบ่อออนเซน และ การนวดสปา เราใช้ศาสตร์จากวัฒนธรรมดั้งเดิมควบคู่กับหลัก ของธรรมชาติ เพื่อให้การพักผ่อนของคุณได้รับ ความผ่อนคลายที่สมดุล ทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ ด้วยความพิถีพิถันในการออกแบบสถานที่โดย ศิลปินชาวญี่ปุ่น เพื่อให้ได้อารมณ์ความรู้สึก ในการแช่ออนเซนแบบญี่ปุ่นแท้ๆสร้างบรรยากาศ พิเศษที่ทรงคุณค่า สำหรับคุณ

OUR GROUP