ชีวิตของคุณเป็นศิลปะ
VARIN'S WELLNESS LIVING

JAPANESE ONSEN
วิถีการดำรงชีวิตแบบเซนที่เน้นการใช้สมาธิ และธรรมชาติ
เข้ามาเป็นส่วนสำคัญในการดูแลคุณ
RESTORATIONS REHABILITATION
พิชิตใจผู้สูงอายุ ด้วยการพักผ่อนจากบรรยากาศธรรมชาติ ในสถานที่สวยงาม
พร้อมทั้งมีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด ที่ช่วยให้ความเบิกบานใจกลับมาอีกครั้ง
ชีวิตของคุณเป็นศิลปะ
VARIN'S WELLNESS LIVING
JAPANESE ONSEN
วิถีการดำรงชีวิตแบบเซนที่เน้น
การใช้สมาธิ และ ธรรมชาติ
เข้ามาเป็นส่วนสำคัญในการดูแลคุณ
RESTORATIONS
REHABILITATION
พิชิตใจผู้สูงอายุ
ด้วยการพักผ่อนจากบรรยากาศธรรมชาติ
ในสถานที่สวยงาม พร้อมทั้งมีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด

VARIN WELLNESS

หากคุณกำลังมองหาสถานที่พักผ่อน ที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจหรือการเข้าพักเพื่อสุขภาพที่คุณสามารถพักผ่อนเรียนรู้และปรับเปลี่ยนตนเอง
ให้เป็นวิถีชีวิตแบบองค์รวมศูนย์สุขภาพ Varin มอบสิ่งที่คัดสรรมาอย่างพิถีพิถัน ในการนำเสนอการบริการสุขภาพในระดับต่างๆ ให้กับคนพิเศษเฉพาะคุณ

ตลอดการเข้ารับบริการของคุณ คุณจะค้นพบวิธีที่จะทำให้ชีวิตมีสุขภาพดีขึ้น และหลักของโภชนาการสามารถส่งเสริมสุขภาพของคุณเพื่อยกระดับ
ความเป็นอยู่ชีวิตในชีวิตประจำวันด้วยศักยภาพของคุณเอง

รู้สึกถึงพลังกายและอารมณ์ผ่านร่างกายจิตใจและชุดสุขภาพจากผู้เชี่ยวชาญและกลับบ้านด้วยแนวทางปฏิบัติใหม่ๆ ในชีวิต

VARIN WELLNESS

หากคุณกำลังมองหาสถานที่พักผ่อน ที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจหรือการเข้าพักเพื่อสุขภาพที่คุณสามารถพักผ่อนเรียนรู้และปรับเปลี่ยนตนเองให้เป็นวิถีชีวิตแบบองค์รวมศูนย์สุขภาพ Varin มอบสิ่งที่คัดสรรมาอย่างพิถีพิถัน ในการนำเสนอการบริการสุขภาพในระดับต่างๆ ให้กับคนพิเศษเฉพาะคุณ

ตลอดการเข้ารับบริการของคุณ คุณจะค้นพบวิธีที่จะทำให้ชีวิตมีสุขภาพดีขึ้น และหลักของโภชนาการสามารถส่งเสริมสุขภาพของคุณเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ชีวิตในชีวิตประจำวันด้วยศักยภาพของคุณเอง

รู้สึกถึงพลังกายและอารมณ์ผ่านร่างกายจิตใจและชุดสุขภาพจากผู้เชี่ยวชาญและกลับบ้านด้วยแนวทางปฏิบัติใหม่ๆ ในชีวิต

สุขภาพที่ดีย่อมส่งผลต่อ
การดำรงชีวิตและจิตใจ

วาริน เวลเนส ผสมผสานวัฒนธรรมดั้งเดิมที่กลมกลืนกับธรรมชาติ นำวิถีการดำรงชีวิตแบบเซนที่เน้นการใช้สมาธิอยู่กับปัจจุบัน และ ธรรมชาติ เข้ามาเป็นส่วนสำคัญในการดูแลคุณ ไม่ว่าจะเป็นห้องพัก ที่เป็นแบบเรียวกัง อันถือว่าเป็นที่พักสไตล์ญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม และ บ่อสำหรับการแช่น้ำร้อนออนเซน ในขณะเดียวกันเรายังมีการให้ บริการ สปา ด้วยวัตถุดิบชั้นเยี่ยมที่ให้สรรพคุณของสมุนไพรที่ดีที่สุด โดยผู้เข้าใช้บริการจะได้รับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะ ประสบการณ์ และฝีมือเฉพาะทาง นอกจากนั้น เรายังมีการให้บริการ เทคโนโลยีชั้นสูงทางการแพทย์ คอยตรวจ วินิจฉัยสุขภาพเบื้องต้น คอยให้คำแนะนำและให้คำปรึกษา ตลอดจนให้บริการโดย เน้นการดูแล สุขภาพแบบองค์รวมเช่น การให้วิตามิน การทำดีท็อกซ์ ตรวจโลหะ ในร่างกาย ในความดูแลโดยทีมหมอและพยาบาล และบริการฟิตเนส , ห้อง Golf Simulator , ห้องสควอชและสันทนาการต่างๆ คอยรองรับ ความต้องการอีกด้วย
สุขภาพที่ดีย่อมส่งผลต่อ
การดำรงชีวิตและจิตใจ

วาริน เวลเนส ผสมผสานวัฒนธรรมดั้งเดิมที่กลมกลืนกับธรรมชาตินำวิถีการดำรงชีวิตแบบเซนที่เน้นการใช้สมาธิอยู่กับปัจจุบัน และธรรมชาติ เข้ามาเป็นส่วนสำคัญในการดูแลคุณ ไม่ว่าจะเป็นห้องพักที่เป็นแบบเรียวกัง อันถือว่าเป็นที่พักสไตล์ญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม และ บ่อสำหรับการแช่น้ำร้อนออนเซน ในขณะเดียวกันเรายังมีการให้บริการ สปา ด้วยวัตถุดิบชั้นเยี่ยมที่ให้สรรพคุณของสมุนไพรที่ดีที่สุด โดยผู้เข้าใช้บริการจะได้รับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะ ประสบการณ์ และฝีมือเฉพาะทาง นอกจากนั้น เรายังมีการให้บริการ เทคโนโลยีชั้นสูงทางการแพทย์ คอยตรวจ วินิจฉัยสุขภาพเบื้องต้น คอยให้คำแนะนำและให้คำปรึกษา ตลอดจนให้บริการโดย เน้นการดูแล สุขภาพแบบองค์รวมเช่น การให้วิตามิน การทำดีท็อกซ์ ตรวจโลหะในร่างกาย ในความดูแลโดยทีมหมอและพยาบาล และบริการฟิตเนส , ห้อง Golf Simulator , ห้องสควอชและสันทนาการต่างๆ คอยรองรับความต้องการอีกด้วย
สุขภาพที่ดีย่อมส่งผลต่อ
การดำรงชีวิตและจิตใจ

วาริน เวลเนส ผสมผสานวัฒนธรรมดั้งเดิมที่กลมกลืนกับธรรมชาติ นำวิถีการดำรงชีวิตแบบเซนที่เน้นการใช้สมาธิอยู่กับปัจจุบัน และ ธรรมชาติ เข้ามาเป็นส่วนสำคัญในการดูแลคุณ ไม่ว่าจะเป็นห้องพัก ที่เป็นแบบเรียวกัง อันถือว่าเป็นที่พักสไตล์ญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม และ บ่อสำหรับการแช่น้ำร้อนออนเซน ในขณะเดียวกันเรายังมีการให้ บริการ สปา ด้วยวัตถุดิบชั้นเยี่ยมที่ให้สรรพคุณของสมุนไพรที่ดีที่สุด โดยผู้เข้าใช้บริการจะได้รับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะ ประสบการณ์ และฝีมือเฉพาะทาง นอกจากนั้น เรายังมีการให้บริการ เทคโนโลยีชั้นสูงทางการแพทย์ คอยตรวจ วินิจฉัยสุขภาพเบื้องต้น คอยให้คำแนะนำและให้คำปรึกษา ตลอดจนให้บริการโดย เน้นการดูแล สุขภาพแบบองค์รวมเช่น การให้วิตามิน การทำดีท็อกซ์ ตรวจโลหะ ในร่างกาย ในความดูแลโดยทีมหมอและพยาบาล และบริการฟิตเนส , ห้อง Golf Simulator , ห้องสควอชและสันทนาการต่างๆ คอยรองรับ ความต้องการอีกด้วย

GALLERY

GALLERY

LIVING ZONE

Varin Wellness ศูนย์สุขภาพครบวงจรแห่งเดียวและแห่งแรกใน เขาใหญ่ ที่ให้บริการด้านการพักผ่อนควบคู่กับการดูแลสุขภาพ เพื่อฟื้นฟูองค์รวมของชีวิต จุดเด่นของที่ตั้งบนแหล่งโอโซน ทางธรรมชาติ ทำให้การให้บริการในการดูแลสุขภาพของเราเกื้อหนุน ให้เกิดความสมดุลทั้งด้านร่างกายและจิตวิญญาณ เพราะเราเชื่อว่า ร่างกายและจิตวิญญาณจะสามารถสร้างและฟื้นฟูตัวเองได้ดีด้วย ธรรมชาติ เฉกเช่นเดียวกับที่ธรรมชาติสามารถสร้างและดำรงอยู่ได้ ด้วยตัวเอง

สถานที่ของเราจึงถูก ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบลัทธิเซน ในประเทศญี่ปุ่น ที่มุ่งเน้นความเรียบง่ายและดึงความเป็นธรรมชาติ เข้ามาเป็นจุดเด่น เพื่อให้ผู้ที่เข้าพักได้สัมผัสถึงความรู้สึกสบาย ผ่อนคลาย และสดชื่น รวมถึงได้รับความรู้สึกพิเศษหลังจากบริการ ของเรา
LIVING ZONE

Varin Wellness ศูนย์สุขภาพครบวงจรแห่งเดียวและแห่งแรกใน เขาใหญ่ ที่ให้บริการด้านการพักผ่อนควบคู่กับการดูแลสุขภาพ เพื่อฟื้นฟูองค์รวมของชีวิต จุดเด่นของที่ตั้งบนแหล่งโอโซน ทางธรรมชาติ ทำให้การให้บริการในการดูแลสุขภาพของเราเกื้อหนุน ให้เกิดความสมดุลทั้งด้านร่างกายและจิตวิญญาณ เพราะเราเชื่อว่า ร่างกายและจิตวิญญาณจะสามารถสร้างและฟื้นฟูตัวเองได้ดีด้วย ธรรมชาติ เฉกเช่นเดียวกับที่ธรรมชาติสามารถสร้างและดำรงอยู่ได้ ด้วยตัวเอง สถานที่ของเราจึงถูก ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบลัทธิเซน ในประเทศญี่ปุ่น ที่มุ่งเน้นความเรียบง่ายและดึงความเป็นธรรมชาติ เข้ามาเป็นจุดเด่น เพื่อให้ผู้ที่เข้าพักได้สัมผัสถึงความรู้สึกสบาย ผ่อนคลาย และสดชื่น รวมถึงได้รับความรู้สึกพิเศษหลังจากบริการ ของเรา

SERVICES

แช่ออนเซนแบบเอ็กซ์คลูซีฟท่ามกลางแหล่ง โอโซนธรรมชาติที่ทำให้คุณได้สัมผัสถึง ประสบการณ์พิเศษ กับการให้บริการ ระดับพรีเมี่ยม

สำหรับการให้บริการบ่อออนเซน และ การนวดสปา เราใช้ศาสตร์จากวัฒนธรรมดั้งเดิมควบคู่กับหลัก ของธรรมชาติ เพื่อให้การพักผ่อนของคุณได้รับ ความผ่อนคลายที่สมดุล ทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ ด้วยความพิถีพิถันในการออกแบบสถานที่โดย ศิลปินชาวญี่ปุ่น เพื่อให้ได้อารมณ์ความรู้สึก ในการแช่ออนเซนแบบญี่ปุ่นแท้ๆสร้างบรรยากาศ พิเศษที่ทรงคุณค่า สำหรับคุณl

การให้บริการทางด้านการแพทย์ ด้วยการวินิจฉัย รักษาและการป้องกันโรคที่สามารถ
ทำได้ในวันพักผ่อนของคุณโดยที่คุณไม่จำเป็นต้องไปโรงพยาบาล

ที่ Varin Wellness เรามีบริการด้านการแพทย์ ในการตรวจสุขภาพเบื้องต้น เพื่อประเมินร่างกาย และวินิจฉัยแนวโน้มที่จะส่งผลให้เกิดโรคต่างๆ ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลชั้นนำ พร้อมกันนั้น เรายังให้การรักษาและช่วยฟื้นฟูระบบต่างๆ ในร่างกายของคุณ ควบคู่กับวันพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติ ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการให้บริการระดับมืออาชีพ

เทคโนโลยีและเครื่องมือล้ำสมัยตอบโจทย์ สำหรับการเคลื่อนไหว เพื่อพัฒนาระบบ หัวใจและการไหลเวียนของเลือด

เอาใจผู้รักสุขภาพ และ การออกกำลังกาย ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก และ อุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย สำหรับการฟิตเนส และออกกำลังกาย อาทิเช่น ห้องตีสควอช โต๊ะพูล ห้องกอล์ฟ ซีมูเลเตอร์ ที่คอยให้บริการเพื่อให้กิจกรรมในวันพักผ่อนไม่เป็นเรื่องน่าเบื่ออีกต่อไป

สังคมแห่งสุนทรียภาพแห่งการฟื้นฟูร่างกายและจิตใจที่ตอบโจทย์ ไลฟ์สไตล์ ผู้สูงอายุ

พิชิตใจผู้สูงอายุ ด้วยการพักผ่อนจากบรรยากาศธรรมชาติ ในสถานที่สวยงาม พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย ทั้งยังรองรับการพักผ่อน แบบกลุ่มด้วยกิจกรรมหลากหลายที่ตอบโจทย์ ทุกความต้องการ พร้อมทั้งมีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด ที่ช่วยให้ความเบิกบานใจกลับมาอีกครั้ง

SERVICES

OUR GROUP